Keramické dřezy a granitové dřezy

Obchodní podmínky

Dodání zboží
Zboží zavážíme v rámci Prahy a středočeského kraje zdarma , do ostatních oblastí ČR za úhradu nákladů. Výše úhrady je stanovena individualně podle místa určení. K dodávanému zboží přikládáme  daňový doklad (fakturu) sloužící též jako záruční list..

Práva a povinnosti prodejce
Prodejcem je společnost SAN-ART s.r.o., Na Větrově 201/50 Praha 4, 142 00 IČ: 61056642, DIČ: CZ61056642.
 • Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do sedmi pracovních dnů od přijetí objednávky u zboží, u něhož je uvedeno, že je v době objednávky skladem, v případě platby předem na bankovní účet do sedmi pracovních dnů od přijetí platby. Pokud je v popisu zboží není uvedeno, že je v době objednávky skladem, bude dodací lhůta objednávky obsahující toto zboží dohodnuta individuálně. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. Závaznou objednávkou se rozumí objednávka po potvrzení jejího přijetí prodávajícím. Prodejce si vyhrazuje právo na odmítnutí objednávky v případě, že výrobce vyřadil zboží, jež je předmětem objednávky, z výrobního programu či z jiného důvodu toto zboží není schopen dodat.
 • Při splnění daných reklamačních podmínek specifikovaných v Reklamačním řádu (viz. níže) prodejce vrátí částku zaplacenou nakupujícím za vrácené zboží poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně odesláno, a to do sedmi pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží (balné, poštovné, dobírkovné, pilné).
 • Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu www.stylovakuchyne.cz a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek. Na písemnou žádost nakupujícího je prodávající povinen údaje o tomto nakupujícím vymazat z databáze zákazníků.
 • Pokud nakupující neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, případně odmítnout.

Práva a povinnosti nakupujícího
 • Nakupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno, e-mailovou adresu a telefonní spojení.
 • Nakupující je povinen odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.
 • Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (prodejce nevrací částku zaplacenou za balné, poštovné nebo dobírkovné) za splnění následujících podmínek:
  • vrácené zboží nesmí být použité, poškozené nebo jinak znehodnocené
  • nakupující doručí vrácené zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce
  Do zásilky s vráceným zbožím vložte, prosíme, kopii útržku z dobírkové nebo balíkové složenky.
 • V případě neodebrání závazně objednaného zboží je nakupující povinen prodávajícímu uhradit veškeré náklady, které prodávajícímu s touto objednávkou vznikly.
 • Pokud nakupující požádá o platbu předem na účet prodejce, zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do 7 dnů od jejího potvrzení. Pokud prodejce v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka prodejcem zrušena.

Platební podmínky
 • Na dobírku - přepravní služba PPL
  Zboží Vám bude zasláno přepravní službou PPL . Platba bude provedena u zákazníka. Tento způsob doručení vyžaduje, aby na uvedené adrese byl zákazník nebo osoba oprávněná k převzetí zboží a zaplacení přes den k zastižení. Možnost telefonického upozornění pracovníkem přepravní služby při rozvozu zboží zaručuje lepší komunikaci se zákazníkem.
 • Bankovním převodem - proforma (zálohová faktura)
  Při volbě platby bankovním převodem od nás v zápětí po odeslání objednávky obdržíte na email potřebné údaje k provedení transakce. Zboží bude expedováno po doručení příslušné částky na účet.

Reklamační řád
Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o případných zjištěných vadách informovat prodávajícího. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) nebo telefonicky ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující na e-mailové adrese info@stylovakuchyne.cz. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím.